Gezondheidsverklaring & Toestemming 

Voorafgaande aan een behandeling 

(Permanente make up/haarpigmentatie) 

vragen wij u dit formulier goed door te nemen om zo eventuele contra indicaties uit te sluiten. 

Dit formulier dient u op de dag van uw afspraak naar waarheid bij ons in te vullen en te ondertekenen. 

Indien er contra indicaties zijn, dient u dit vooraf te bespreken.

goede toestemming 1:2.jpg
goede toesteming 1.jpg